Board

CENTRE DIRECTOR

BOARD

Fredrik Gröndahl
Fredrik Gröndahl, assoc. prof/head of department +4687906158
Andrew Martin
Andrew Martin, enhetschef kraft och värme +4687907473
Berit Brokking Balfors
Berit Brokking Balfors, professor, docent +4687906352
Kerstin Forsberg
Kerstin Forsberg, associate professor +4687906404
Krister Schultz
Krister Schultz, VD Stockholm Vatten
Antonius Van Maris
Antonius Van Maris, professor
Top page top