”DRICKS - från råvatten till tappkran” - workshop i Norrköping

Published Feb 10, 2017

DRICKS är en centrumbildning för dricksvattenforskning vid Chalmers Tekniska Högskola med målet att tillsammans med andra bidra till en säkrare dricksvattenförsörjning. Forskare och dricksvattenproducenter från DRICKS och representanter från både Livsmedelsverket och Tjörns Kommun kommer att informera om oönskade kemiska ämnen i råvatten. Föredragen på förmiddagen kommer att beröra lämpliga analystekniker, förekomst och källor av ämnen samt ge en inblick i reningsteknik och kemisk barriärverkan.  På eftermiddagen kommer vi i mindre grupper att diskutera ett antal viktiga frågeställningar så som förekomst av oönskade kemiska ämnen, val av analyspaket och barriärverkan.

Denna workshop syftar till att öka informations- och kunskapsutbyte och riktar sig främst till dricksvattenproducenter och livsmedelsinspektörer men även andra som är intresserade av förekomst av oönskade kemiska ämnen i rå- och dricksvatten.

Anmälan

Top page top