Nu satsar vi på vatten!

Published Feb 02, 2017

Nu har WaterCentre@KTH, KTH:s nya centrumbildning för vattenforskning inrättats. Centret kommer att arbeta inom ramen för ett antal olika forskningsinriktningar för att sammanföra kunskap, erfarenheter, idéer och behov från både olika delar av KTH och partners ute i samhället. Målet är att skapa en bred arena för samverkan kring vattenfrågor.
David Nilsson, forskare vid avdelningen för historiska studier, Skolan för Arkitektur och samhällsbyggnad är nybliven centrumföreståndare.

Hej David, varför behövs det ett forskningscentra kring just vattenfrågor?

Vatten är verkligen en av de stora ödesfrågorna inför framtiden. De flesta av de globala målen för hållbar utveckling är på olika sätt beroende av att vi hanterar vatten på ett ansvarsfullt och effektivt sätt. I flera år har en tryggad tillgång till vatten legat i topp i World Economic Forums globala riskbarometer. Det kommer behövas mycket forskning och innovation inom det här området. Med det nya centret hoppas vi att KTH kan bidra ännu bättre till att möta denna stora samhällsutmaning, både i Sverige och i andra länder.

Vilken typ av problemställningar/projekt kommer ni att fokusera på?

Hela idén med centret är att sammanföra kunskap, erfarenheter, idéer och behov från skilda delar av KTH med partners i samhället utanför akademin. Vatten är en tvärfråga som skär rakt igenom sektorer, branscher och vetenskapliga specialområden och därför säger vi inte att centret skall ha en speciell ämnesmässig inriktning. Istället vill vi erbjuda en speciell arbetsform. Vi vill att centret skall skapa en arena för att samverka och för att omkombinera expertis: något som är svårt att göra idag för de enskilda forskarna, institutionerna eller rent av skolorna.

Vilka är inblandade från KTH? Olika forskningsinriktningar/avdelningar?

Läs mer om centret och dess projekt:

WaterCentre@KTH

Frågor? Kontakta watercentre@kth.se

När vi började förbereda den här satsningen för tre år sedan ville vi först förstå en sak: var finns forskarna som håller på med vattenfrågor på KTH? Vi upptäckte att de finns i princip överallt!  Vid åtta av KTH:s tio skolor finns ny, spännande och högkvalitativ forskning som på olika sätt handlar om vatten. Mycket av detta sker vid skolan för arkitektur och samhällsbyggnad men det är fantastiskt inspirerande att se all ny kunskap som uppstår i skärningen med helt andra områden, som bioteknik, energi och ICT, materialteknik, nanoteknik, farkoster, kemi och så vidare. Många av forskarna håller på med likartade problemställningar, men har kanske inte ens känt till varandra just för att de sitter utspridda över hela KTH. Centrets uppgift blir att se till att de börjar prata med varandra. Och då tror vi att det kommer att börja hända riktigt intressanta saker!

Vilka mer kommer vara involverade?

Förutom att centret jobbar med hela KTH så har vi ett nära samarbete med Stockholm Stad och Stockholm Vatten. Att staden är med redan från start är fantastiskt roligt och det här skapar mycket goda förutsättningar för att arbeta utmaningsdrivet. Centrets styrelse består idag av representanter utsedda av skolcheferna för fyra skolor på KTH; Arkitektur och samhällsbyggnaf, Kemi, Bioteknologi och Industriell teknik och management, samt Stockholm Vattens verkställande direktör. En rad företag, myndigheter och branschorganisationer har visat intresse för samarbete. Här ingår till exempel Stockholm Environment Institute och Svenska Miljöinstitutet IVL, som KTH redan har strategiska partnerskapsavtal med. KTH och IVL äger dessutom experimentanläggningen Hammarby Sjöstadsverk tillsammans, och vattencentret kan bidra till fördjupat samarbete där.

Var kommer finansieringen ifrån?

KTH finansierar med egna medel centrets kärnverksamhet under en period av fyra år. Det är alltså ytterst rektor som ger oss den här möjligheten. Tanken är att centret skall katalysera ytterligare finansiering från samarbetspartners och från externa finansiärer, för forsknings- och innovationsprojekt. I dagsläget känns det som att förutsättningarna är mycket goda för detta.

Vad händer närmast för centrats del?

En massa slitgöra! Först måste centret bli helt operativt, med verksamhetsplaner, jag själv och styrelsen skall komma in i arbetet, administrativa rutiner ska på plats och så vidare. Samtidigt handlar det om att snabbt skapa personliga nätverk och lära känna våra forskare och partners utanför KTH. Den 22 mars – på Världsvattendagen – ordnar vi ett öppet seminarium i Dome of Visions för att stärka nätverken inom och utom KTH. I slutändan finns det inga genvägar till bra samarbete och till framgångsrikt innovationsarbete. Det handlar om människor, om att förstå varandra och att bygga förtroende.

Initieringen av KTH Vattencentrum baseras på en rektorssatsning genom myndighetskapital från 2016. Skolan för Arkitektur och samhällsbyggnad har i verksamhetsuppdraget 2016 tilldelats medel under fyra år för arbetet med centrumbildningen.

Top page top