Om KTH Vattencentrum

KTH Vattencentum (WaterCentre@KTH) är en ny plattform för innovation och tvärvetenskapligt samarbete över vetenskapliga och organisatoriska gränser. Centret startade i februari 2017 med finansiering från KTH, i samverkan med Stockholms Stad, IVL Svenska Miljöinstitutet och Stockholm Environment Institute SEI. Vi ser fram emot utmaningsdrivet samarbete med många fler organisationer på vattenområdet de kommande åren.

Vi står inför många utmaningar för ett hållbart samhälle och en klok hantering av vårt livsviktiga vatten är nödvändigt för att möta många av dem. Vatten är också en fråga som skär tvärs igenom sektorer: energi, byggande, transporter, matförsörjning för att nämna några. Hur kan vi samverka bättre över gränser och undvika att fastna i silotänkande? Kan vi utveckla mer effektiva former för att forskningen skall hjälpa oss möta utmaningarna i Sverige och globalt? Vi på KTH tror att detta är nödvändigt, önskvärt och möjligt.

Välkommen att läsa mer på vår engelskspråkiga webbsida  eller kontakta oss på watercentre@kth.se

Till sidans topp