KTH Vattencentrum

KTH Vattencentrum (WaterCentre@KTH) är en ny plattform för innovation och tvärvetenskapligt samarbete över vetenskapliga och organisatoriska gränser. Centret startade i februari 2017 med finansiering från KTH, i samverkan med Stockholms Stad, IVL Svenska Miljöinstitutet och Stockholm Environment Institute SEI. Vi ser fram emot utmaningsdrivet samarbete med många fler organisationer på vattenområdet de kommande åren.

Till sidans topp