KTH Vattencentrum

KTH Vattencentrum (WaterCentre@KTH) är en plattform för innovation och tvärvetenskapligt samarbete över vetenskapliga och organisatoriska gränser. Centrumet startade i februari 2017 med finansiering från KTH i samverkan med Stockholms Stad, IVL Svenska Miljöinstitutet och Stockholm Environment Institute (SEI). Centrumet ser fram emot utmaningsdrivet samarbete med många fler organisationer inom vattenområdet under de kommande åren. KTH Vattencentrum tillhör Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE) .

Kalender